Behandeling

Eerste consult
Het eerste consult bestaat onder andere uit een intakegesprek. In dit gesprek komen natuurlijk allereerst uw klachten en vragen uitgebreid aan bod. Volgens de Chinese geneeswijze zijn klachten meestal een uiting van een onderliggende disbalans. Dat geldt zeker bij chronische klachten. Omdat ik kijk naar u als een compleet mens is het  belangrijk het totale functioneren in beeld te brengen. Dan pas is het mogelijk een goede Chinese diagnose te stellen. Daarom besteed ik ook veel tijd aan het uitvragen van allerlei andere gezondheidsaspecten. Hierna voel ik beide polsen en bestudeer ik de tong.  Aan de polsslagader en de tong valt veel af te lezen. Het voelen van de pols en het bestuderen van de tong maken om die reden standaard deel uit van de behandeling. Op basis van de uitkomsten van de intake stel ik een behandelplan op dat ik met u doorspreek. Vaak wordt aansluitend aan de intake een start gemaakt met de behandeling. U moet er rekening mee houden dat een eerste consult zo’n anderhalf uur in beslag neemt.

Tijdens het eerste consult is er ook aandacht voor eventuele reguliere diagnoses of medicatiegebruik. Mochten er tijdens dit gesprek zaken naar voren komen die mogelijk wijzen op een ernstige aandoening, zal ik u verzoeken eerst contact op te nemen met uw huisarts alvorens de acupunctuurbehandeling te starten.

Vervolg consulten
Afhankelijk van de uitkomsten van het intakegesprek, wordt er in overleg gekozen voor (laser)acupunctuur, eventueel aangevuld met technieken als moxa en cupping. Omdat klachten vaak voortkomen uit bepaalde gewoontes, zal er ook aandacht worden besteed aan het geven van leefstijladviezen. Dit geeft u de mogelijk zelf bij te dragen aan uw eigen herstelproces en kan er naar de toekomst toe voor zorgen dat klachten niet opnieuw de kop op te steken of beter beheersbaar blijven. Vervolgconsulten duren ongeveer een uur. In het begin zullen de behandelingen meestal wekelijks of 2 wekelijks plaats vinden. Naarmate de klachten minder worden kan er meer tijd tussen de behandelingen. Na 4 tot 6 behandelingen wordt het effect van de behandeling geëvalueerd. In overleg met u zal de behandeling wel of niet voortgezet worden.